Trang chủ Sự kiện đã làm Lễ mở bán chính thức Roman Plaza

Lễ mở bán chính thức Roman Plaza

Hình ảnh nhân tượng của công ty tổ chức sự kiện Á Châu,  trong lễ mở bán chính thức Roman Plaza diễn ra tại Hà Nội.

Lễ mở bán chính thức Roman Plaza
Lễ mở bán chính thức Roman Plaza 

Lễ mở bán chính thức Roman Plaza
Nhân tượng được cung cấp bởi Sự kiện Á Châu

Lễ mở bán chính thức Roman Plaza
Nhân tượng tại Lễ mở bán chính thức Roman Plaza

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Liên hệ trực tiếp

Tư vấn dịch vụ 24/7

Sự kiện: 093 885 9998
Thiết bị: 093 526 9998
Nhân sự: 093 961 9998

Khiếu nại dịch vụ

Hotline: 093 124 9998

Sự kiện mới tổ chức gần đây

093 885 9998 Đăng ký tư vấn