Trang chủ Sự kiện đã làm Họp báo công bố Miss Sea Việt Nam Global 2018

Họp báo công bố Miss Sea Việt Nam Global 2018

Tổng hợp sau đây là những hình ảnh PG của công ty tổ chức sự kiện Á Châu trong buổi họp báo công bố Miss Sea Việt Nam Global 2018.

Họp báo công bố Miss Sea Việt Nam Global 2018
Lễ tân xinh đẹp của Á Châu tại Sự kiện

Họp báo công bố Miss Sea Việt Nam Global 2018
Dàn PG duyên dáng tại Họp báo công bố Miss Sea Việt Nam Global 2018 

Họp báo công bố Miss Sea Việt Nam Global 2018
PG chuyên nghiệp của Sự kiện Á Châu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Liên hệ trực tiếp

Tư vấn dịch vụ 24/7

Sự kiện: 093 885 9998
Thiết bị: 093 526 9998
Nhân sự: 093 961 9998

Khiếu nại dịch vụ

Hotline: 093 124 9998

Sự kiện mới tổ chức gần đây

093 885 9998 Đăng ký tư vấn