Á Châu EventSự kiện đã làmChương trình chào xuân MB Bank 2018

Chương trình chào xuân MB Bank 2018

Sau đây là những hình ảnh âm thanh, máy chiếu phục vụ sự kiện của công ty tổ chức sự kiện Á Châu tại sự kiện chào xuân năm mậu tuất.

Chương trình chào xuân MB Bank 2018
Sân khấu tại sự kiện Chương trình chào xuân MB Bank 2018  

Chương trình chào xuân MB Bank 2018
Dàn âm thanh chất lượng đến từ sự kiện Á Châu

Liên hệ trực tiếp

Tư vấn dịch vụ 24/7

Sự kiện: 093 885 9998
Thiết bị: 093 526 9998
Nhân sự: 093 961 9998

Khiếu nại dịch vụ

Hotline: 093 124 9998

Sự kiện mới tổ chức gần đây