Phương pháp xây dựng và tổ chức một lễ hội

Phương pháp xây dựng và tổ chức một lễ hội

1.Xây dựng kịch bản

 • Trước đây không có bộ phận này ( người xưa không ghi kịch bản lễ hội thành văn bản, nhưng họ lại ghi công phu vào óc của mình).
 • Nhưng đối với việc tổ chức Lễ hội đại chúng ngày nay thì rất cần. Thành viên là những người hiểu biết văn hóa địa phương và những người được huấn luyện nghề nghiệp.
 • Nghề nghiệp biên kịch lễ hội quần chúng. Bộ phận này họp lại dưới sự chủ trì của tổng chỉ huy lễ hội, để trao đổi thống nhất chủ đề, biện pháp thể hiện rồi giao cho vài người chấp bút thành kịch bản.
 • Kịch bản lễ hội là một loại văn bản biên kịch bằng văn xuôi về nội dung lễ hội đã được sân khấu hóa, nó diễn đạt chủ đề tư tưởng của lễ hội; những yếu tố chính – phụ.
 • Các loại hình nghệ thuật như âm thanh, ánh sáng, cứu hỏa y tế, dịch vụ thiết bị….. để đảm bảo cho hiệu quả của Lễ hội hoặc hành động hội của quần chúng.
 • Trong kịch bản còn chuẩn bị cả các yếu tố tâm lý, giáo dục đảm bảo cho thành công của Lễ hội.
 • Kịch bản lễ hội đại chúng cần phải viết thật cụ thể, có căn cứ khoa học, có cứ liệu lịch sử, và không nên viết quá dài, khó theo dõi, và khó thực hiện.
 • Phần cuối kịch bản cần đề cập bằng lời, bằng văn bản, vẽ sơ đồ, bản vẽ mẫu, các hướng dẫn về kỹ thuật cho không gian hội.
 • Các loại nhạc cụ, ánh sáng, âm thanh, chiêng, trống, loa, micro…cần được viết và cụ thể hóa trong kịch bản.

Xây dựng kịch bản cho lễ hội cần tổ chức
Xây dựng kịch bản cho lễ hội cần tổ chức

2.Trình tự tổ chức và thực hiện lễ hội

 • Bước 1: Chọn và duyệt kịch bản lễ hội đại chúng. Kịch bản sau khi được thống nhất phải đảm bảo các yếu tố về: Tính chất ( dân tộc và hiện đại )
 • Ý nghĩa ( giáo dục và truyền thống ), nội dung ( cần dược soạn thảo thật cụ thể, chi tiết, có hệ thống từng cảnh của hoạt động Lễ hội).

Bước 2: Chọn địa điểm

 • Không gian lễ hội gắn với di tích lịch sử phù hợp với ý nghĩa ngày hội. Bố cục không gian trong lễ hội.
 • Nơi chuẩn bị tập kết quần chúng, nơi tổ chức nghi lễ với những nơi trang trí khánh tiết như cờ: tượng, bục, nơi đặt hoa, nơi đại biểu ngồi, vị trí của khối quần chúng…

Bước 3: Chọn thời gian tổ chức lễ hội

 • Phần này xác định ngày, giờ lễ hội ( thường là ngày kỷ niệm, ngày lễ đã được công nhận, tổ chức sự kiện khai xuân).
 • Cũng cần nêu rõ những ngày chuẩn bị, tập dượt, tổng duyệt. Giờ tập trung ( tập kết ) giờ khai mạc phần ” Lễ ” các nghi lễ trọng thể.
 • Phần ” Hội ”( các hoạt động hội ) diễn xướng và sân khấu hóa, giờ diễu hành quần chúng, giờ chiêu đãi liên hoan, ẩm thực ( nếu có ).

Phương pháp xây dựng và tổ chức một lễ hội
Phương pháp xây dựng và tổ chức một lễ hội

Bước 4: Thành lập một ê kíp làm việc:

 • -01 tổng chỉ huy ( phụ trách chung có trách nhiệm điều hành tổng thể chương trình lễ hội để đảm bảo cho lễ hội đảm bảo kết quả).
 • Bộ phận giúp việc: Làm theo yêu cầu của kịch bản mà tổng chỉ huy lễ hội điều hành: khẩu trang trí, khâu hướng dẫn các nghệ nhân và quần chúng tham gia lễ hội nắm được ý đồ trình diễn,
 • Muốn tổ chức được một chương trình lễ hội tốt cần phải có một ê kíp đoàn kết và thống nhất và quyết tâm rất cao.

Bước 5: Duyệt chương trình và tiến hành lễ hội.

 • Sơ duyệt: Duyệt lại tất cả các mục, các phần làm riêng lẻ ( làm sao cho có khoa học tuần tự để sau này phối hợp với nhau cho hài hòa và khéo léo ).v
 • Tổng duyệt: Chạy tổng thể chương trình để cho các cấp lãnh đạo góp ý chung ( cách ngày trình diễn lễ hội từ một đến hai ngày để chỉnh sửa cho phù hợp với ý nghĩa và nội dung lễ hội ).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Giảm 30% – Giá Hấp Dẫn – Uy Tín

Hiện tại Á Châu đang có chiến dịch giảm giá 30% cho khách hàng. Gọi để biết thêm chi tiết:

Thuê Nhân Sự – Thiết Bị: 093 961 9998
Tổ Chức Sự Kiện Trọn Gói: 093 885 9998

093 885 9998 Đăng ký tư vấn