Á Châu EventSự kiện đã làmThiết bị sự kiện trong lễ khai trương căn hộ mẫu

Thiết bị sự kiện trong lễ khai trương căn hộ mẫu

Sau những giờ làm việc vất vả, chuyển từ kho của công ty tổ chức sự kiện Á Châu đến sự kiện với những phút ít ỏi nhân sự của công ty đã hoàn thành xong các thiết bị sự kiện,như ánh sáng đèn sân khấu, thiết bị âm thanh cho chương lễ khai trương căn hộ mẫu. Sự kiện đã diễn ra thành công, và những căn hộ mẫu đầu tiên đã có khách hàng đặt mua.

Thiết bị sự kiện trong lễ khai trương căn hộ mẫu
Chuẩn bị ánh sáng tại lễ khai trương căn hộ mẫu  

Thiết bị sự kiện trong lễ trương căn hộ mẫu
Lắp đặt và hoàn thiện thiết bị tại sự kiện

Liên hệ trực tiếp

Tư vấn dịch vụ 24/7

Sự kiện: 093 885 9998
Thiết bị: 093 526 9998
Nhân sự: 093 961 9998

Khiếu nại dịch vụ

Hotline: 093 124 9998

Sự kiện mới tổ chức gần đây