Trang chủ Kỹ năng Tình hình tổ chức sự kiện ở Việt Nam

Tình hình tổ chức sự kiện ở Việt Nam

Đối với lễ hội truyền thống

Những thành công:

  • Ở Việt Nam thuật ngữ” lễ hội truyền thống” được hiểu là những lễ hội ra đời từ trước năn 1945, gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp lúa nước của cộng đồng. Đây là một bộ phận quan trọng hợp thành” sự kiện đặc biệt” của quốc gia và cũng là bộ phận quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể, hợp thành kho tàng di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Lễ hội truyền thống là nét đẹp văn hóa được hình thành, bổ sung và phát triển cùng với lịch sử lâu đời của dân tộc; trở thành nhu cầu không thể thiếu của nhân dân, nhằm thỏa mãn khát vọng về nguồn, nhu cầu văn hóa tâm linh; tăng cường giao lưu văn hóa cộng đồng của mỗi không gian nhất định, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa . Do vậy, lễ hội truyền thống có sức hấp dẫn lớn đối với du khách trong nước và ngoài nước.

Những năm qua, loại sự kiện này được Đảng, Nhà nước , các địa phương và ngành du lịch đặc biệt quan tâm. Tinh thần này được thể hiện rõ tại điều 25” Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa” là ” Nhà nước tạo điều kiện duy trì và phát huy những giá trị văn hóa của lễ hội truyền thống thông qua các biện pháp sau đây: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lễ hội; khuyến khích việc tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống gắn với lễ hội; phục dựng có chọn lọc nghi thức lễ hội truyền thống khuyến khích việc hướng dẫn, phổ biến rộng rãi ở trong nước và nước ngoài về nguồn gốc, nội dung giá trị truyền thống tiêu biểu, độc đáo của lễ hội”.

Tình hình tổ chức sự kiện ở Việt Nam
Tình hình tổ chức sự kiện ở Việt Nam

  • Theo đó, công tác tổ chức và quản lý lễ hội truyền thống có nhiều chuyển biến tích cực: Nhà nước ban hành và thực thi một số văn bản quản lý nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lễ hội; hỗ trợ việc phục hồi và phát huy có hiệu quả nhiều lễ hội dân gian. Nhờ vậy, nhận thức của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa lễ hội dân gian dần được cải thiện và góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Tiêu biểu là các lễ hội đền Hùng, hội Gióng, hội Lim, lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên- những lễ hội được UNESCO ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Những thành công bước đầu này góp phần quan trọng vào sự nghiệp bải tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống, và phát triển du lịch của điểm đến du lịch.

Những tồn tại:

  • Bên cạnh những mặt làm được trình bày ở phần trên, công tác tổ chức và quản lý lễ hội truyền thống, cũng bộc lộ nhiều tồn tại. Tình hình đó được phản ánh rất thường xuyên và liên tục trên các phương tiện truyền thông, tại nhiều hội nghị, hội thảo cho đến cả nghị trường của Quốc hội, gây bức xúc trong cộng đồng. Những hạn chế đó có thể khái quát ở những điểm chính như sau:

Tình trạng” bội thực lễ hội” : Lễ hội dân gian vốn ra đời từ chính nhu cầu tâm linh và giải trí của người dân trong các làng xã tiểu nông. Theo dòng thời gian, sự thịnh suy của sự kiện văn hóa này lại gắn liền với ý muốn chủ quan của nhà quản lý. Vào những thập niên 50 và 60 của thế XX, Việt Nam có cái nhìn dè dặt đối với việc tổ chức sự kiện. Ngược lại, gần đây, lễ hội được tổ chức quá nhiều, tại hầu khắp các địa phương. Trong khi đó, phần nhiều các địa phương chưa làm rõ được cơ sở khoa học của lễ hội và chưa đánh giá rõ giá trị lịch sử- văn hóa của lễ hội. Đây là vấn đề quan trọng đảm bảo các tiêu chí cần thiết cho hoạt động phục hồi và phát huy giá trị lễ hội truyền thống.

  • Tình trạng tương đồng về nội dung của các lễ hội: Sự tham gia một cách chủ động và sáng tạo của người dân mỗi cộng đồng đã tạo bản sắc cho lễ hội. Tất cả góp phần hình thành nên bức tranh đa sắc màu của lễ hội truyền thống. Nhưng thời gian qua, một số lễ hội truyền thống được tổ chức đang theo hướng bị áp đặt theo nhu cầu và suy nghĩ chủ quan của các cấp lãnh đạo . Trong các lễ hội truyền thống, người ta lạm dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại không phù hợp nội dung của lễ hội dân gian, chẳng hạn như các kịch bản, các hình thức giải trí hiện đại, thiết bị âm thanh, ánh sáng…Thực tế này kết hợp với sự can thiệp quá sâu và cụ thể của chính quyền vào công tác tổ chức lễ hội đã gây nên hiện tượng xóa nhòa nét riêng và bản sắc lễ hội tạo nên tình trạng” đơn điệu hóa lễ hội”

Tình hình tổ chức sự kiện ở Việt Nam
Tình hình tổ chức sự kiện ở Việt Nam

Xu hướng sân khấu hóa, thương mại hóa và trần tục hóa lễ hội: Thực trạng này đang làm giảm đi giá trị chân thực vốn có của lễ hội, làm sai lệch giá trị của lễ hội, làm phai mờ bản sắc văn hóa của lễ hội, thiếu sự tôn trọng đối với chủ thể văn hóa, truyền thống và tập quán của cộng đồng. Do mục đích tổ chức lễ hội truyền thống cũng đang có biểu hiện bị sai lệch, theo hướng chưa thật sự chú ý đúng mức giá trị văn hóa mà coi trọng thương mại hóa các hoạt động dịch vụ lễ hội nhằm khai thác lợi ích kinh tế từ tổ chức lễ hội, nên làm mất cân đối giữa yếu tốt lễ và hội. Các biến tướng hòm công đức, chùa giả, mê tín dị đoan gia tăng. Một số doanh nghiệp tham gia tài trợ cho lễ hội đã lạm dụng quảng cáo quá mức, nặng về thương mại, làm cho các yếu tố vật chất, yếu tố trần tục lấn át các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị đạo đức, bản sắc văn hóa bị lu mờ. Chẳng hạn, thời trước, những trò chơi dân gian đề cao tinh thần thượng võ, phần thưởng cho người chiến thắng nặng về giá trị tinh thần như vinh danh các các nhân và làng xã, còn giá trị vật chất không đáng kể. Hiện nay, nhiều trò chơi dân gian như cờ người, chọi gà, đấu vật… cũng được tổ chức nhưng do quản lý chưa tốt nên các hình thức giải trí này nặng về tính được thua và mang màu sắc cờ bạc. Các dịch vụ hậu cần như trông giữ xe máy, xe ô tô phần lớn không thực hiện đúng cam kết theo giá quy định. Nhiều tư nhân tự ý tổ chức dịch vụ giữ xe không đăng ký dịch vụ với cơ quan quản lý đã đặt mức giá quá cao gây bất bình cho người tham dự sự kiện….. Đó là những ví dụ tiêu biểu của hàng loạt những mặt trái của các hành vi xuất phát từ việc chỉ thấy nguồn lợi trước mắt mà không thấy tác hại lâu dài.

  • Xu hướng mở rộng quy mô lễ hội không tương xứng với không gian tổ chức lễ hội: Thời gian qua số lượng lớn các lễ hội dân gian được nâng lên thành sự kiện quốc gia hay festival nhưng không quan tâm đầu tư hoặc không đủ khả năng đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ lễ hội đã gây ra quá nhiều những bất cập cho các bên liên quan. Theo truyền thống, mỗi lễ hội tồn tại trong không gian văn hóa cụ thể như cảnh quan, di tích… Xu hướng mở hội với quy mô lớn, trong khi cơ sở vật chất, hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt khuôn viên di tích, danh thắng, không gian tổ chức có giới hạn đã không đáp ứng nhu cầu tham gia lễ hội của du khách và cư dân địa phương, đã gây nên tình trạng chen lấn, xô đẩy và rất nhiều hành vi phản cảm khác vượt quá tầm kiểm soát của nhà tổ chức sự kiện đã làm giảm sút nghiêm trọng ý nghĩa lễ hội. Điển hình thực trạng đáng buồn này là sự kiện” phát ấn” tại di tích Đền Trần Nam Định, đêm 14 tháng giêng hàng năm. Một minh chứng tiêu biểu khác, tại lễ hội chùa Hương, dịch vụ thuyền chở khách vào chùa chất lượng thấp và chở số lượng khách quá quy định; tình trạng chen lấn tại bến thuyền cũng khá phổ biến; một số tư nhân đã tự tiện khai thông đường rừng dẫn tắt vào các lỗi lên chùa sau đó tự đặt mức giá và thu tiền người sử dụng đường; thiếu nhà vệ sinh sạch.

Ý thức của người tham gia lễ hội chưa cao: Có nhiều người đến với lễ hội không vì mục đích văn hóa và hiểu biết của họ về đối tượng được tôn vinh trong lễ hội rất mờ nhạt. Do nhận thức của người tham gia lễ hội còn thấp dẫn đến thái đội và hành vi, ứng xử chưa văn hóa đối với lễ hội và di tích, phổ biến là hành vi khách hành hương viết vẽ bậy vào di tích, khấn thuê…. Công tác bảo vệ môi trường tự nhiên của nơi tổ chức sự kiện cũng không được khách quan tâm, tiêu biểu, tại chùa Hương, mặc dù ban quản lý di tích đã trang bị các thùng rác dọc các lối đi nhưng khách không bỏ rác đúng nơi quy định, gây phản cảm bởi rác thải bừa bãi trên bờ và dưới dòng suối Yến, suối Giải oan.. Ý thức thấp của người dự hội cũng là một trong những yếu tố quan trọng tạo điều kiện thuận lợi các hiện tượng mê tín dị đoan trong lễ hội phát triển.

  • Tóm lại, công tác quản lý lễ hội chưa được quan tâm đúng mức và chưa có những giải pháp quản lý lễ hội thích đang để quản lý tốt hành vi đám đông, quản lý dòng người, quản lý rác thải…..đã làm giảm nghiêm trọng ý nghĩa văn hóa của lễ hội và giảm chất lượng trải nghiệm của khách. Thực trạng trên đây đã gây ra sự phản ứng rất quyết liệt của người dân và các nhà truyền thông.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Giảm 30% – Giá Hấp Dẫn – Uy Tín

Hiện tại Á Châu đang có chiến dịch giảm giá 30% cho khách hàng. Gọi để biết thêm chi tiết:

Thuê Nhân Sự – Thiết Bị: 093 961 9998
Tổ Chức Sự Kiện Trọn Gói: 093 885 9998

093 885 9998 Đăng ký tư vấn