Thiết lập các điều khoản thanh toán trong tổ chức sự kiện

Thiết lập các điều khoản thanh toán:

Các điều khoản thanh toán tốt sẽ tạo điều kiện cho nhà tổ chức sự kiện tập hợp các khoản thu để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán. Ngược lại, nó có thể hủy hoại một sự kiện, nếu họ không xem xét cẩn thận trước. Để có được những điều khoản tốt nhất từ một nhà cung ứng, nhà quản trị sự kiện cần phải:

  • Tìm hiểu kỹ về các nhà cung ứng và nhà thầu phụ( tìm hiểu họ có sở hữu những thiết bị mà sự kiện cần không?). Sau đó, cần tìm hiểu bản chất kinh doanh của nhà cung ứng ( điều khoản thanh toán thông thường được áp dựng trong kinh doanh của họ là gì?). Ví dụ, các nghệ sĩ luôn muốn thanh toán ngay, những mốt số nhà cung ứng có thể cho thời hạn chờ là 60 ngày.
  • Sau khi lựa chọn nhà cung ứng tốt, nhà quản trị sự kiện cần phải đảm phán để thỏa thuận một khoản tiền ứng trước ngay khi ký hợp đồng cung ứng dịch vụ và số tiền còn lại sẽ thanh toán đầy đủ chậm nhất bao nhiêu ngày sau khi sự kiện kết thúc. Nghĩa là cần đề nghị thành công một mức tín dụng thanh toán tại một thời gian trong tương lai. Thông thường, các nhà cung cấp dịch vụ sự kiện yêu cầu nhà tổ chức sự kiện thanh toán ngay khi hợp đồng ký kết 30% hay 50% giá trị hàng hóa dịch vụ. Số còn lại sẽ thanh toán sau khi sự kiện kết thúc. Tất cả những điều này phải được ghi rõ trong hợp đồng.

Thiết lập các điều khoản thanh toán trong tổ chức sự kiện
Thiết lập các điều khoản thanh toán trong tổ chức sự kiện

Chìa khóa đầu tiên để đàm phán thành công các điều khoản tốt hơn với các nhà cung ứng là cần thiết lập mối quan hệ và thực hiện kinh doanh một cách chuyên nghiệp trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau.

Tập hợp những khoản thu có thể chi trả một cách kịp thời để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán đối với nhà cung ứng:

Các khoản phải trả là những khoản tài chính mà nhà tổ chức sự kiện đã xác lập với các nhà cung ứng. Đây là những khoản tiền đến hạn phải trả, phải nộp theo thỏa thuận mà nhà tổ chức sự kiện đã sắp xếp với các nhà cung cấp.Các khoản phải thu là các quỹ để tổ chức sự kiện, được xác định vào một ngày nhất định.Thực tế, các nhà tổ chức sự kiện, thường xuyên đối mặt với các khoản thu khó đòi. Đò là những khoản tiền không được thu vào thời điểm đến hạn. Điều này gây ra khó khăn lớn về khả năng thanh toán cho nhà tổ chức sự kiện. Sau đây là những gợi ý về một số phương án để thu được các khoản phải thu trong quản trị sự kiện:

  1. Trường hợp nhà tổ chức sự kiện được thuê tổ chức sự kiện theo đơn hàng của tổ chức chủ nhà, cần đàm phán khoản tiền ứng trước mà chủ sự kiện phải trả cho nhà tổ chức sự kiện. Ngoài ra, để hạn chế rủi ro khách hàng trì hoãn việc thanh toán dịch vụ tổ chức sự kiện, trong bản hợp đồng cần thiết lập những điều khoản ràng buộc về thời hạn chót thanh toán và hình phạt cho việc chậm thanh toán, ví dụ bao nhiêu % lãi/ mỗi ngày chậm thanh toán.
  2. Đăng nhập vào lịch làm việc đối với các khoản phải thu đến hạn.
  3. Luôn điện thoại hỏi khi nào khoản thanh toán sẽ được thực hiện.
  4. Nếu có thể hãy chọn lọc, nếu không thể cần hướng đến dịch vụ thư bày tỏ lịch sử, nhưng chắc chắn yêu cầu thanh toán cho đến khi nhận được.

 tổ chức sự kiện, thiết lập các điều khoản thanh toán
tổ chức sự kiện, thiết lập các điều khoản thanh toán

Kiểm soát chặt chẽ việc mua bán:

Cần đảm bảo tất cả việc mua bán đều thông qua một đơn đặt hàng, được nhà quản trị sự kiện hoặc nhân viên tài chính thích hợp ủy quyền. Lệnh mua là một biên bản thỏa thuận cung ứng một sản phẩm với mức giá được ấn định trước. Theo đó, tất cả nhà thầu, nhân viên đều được thông báo là không thể mua bất kỳ cái gì nếu không có hình thức ủy quyền. Thực hiện nguyên tắc này sẽ hạn chế các khoản chi vượt quá khả năng cho phép của ngân sách.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Giảm 30% – Giá Hấp Dẫn – Uy Tín

Hiện tại Á Châu đang có chiến dịch giảm giá 30% cho khách hàng. Gọi để biết thêm chi tiết:

Thuê Nhân Sự – Thiết Bị: 093 961 9998
Tổ Chức Sự Kiện Trọn Gói: 093 885 9998

093 885 9998 Đăng ký tư vấn