Phân phối của tổ chức sự kiện

Phân phối trong bối cảnh sự kiện

Trong lĩnh vực sự kiện, hoạt động phân phối phải được thiết kế cho cả dịch vụ cốt lõi và dịch vụ bổ sung. Trong đó, phân phối dịch vụ cốt lõi thường bị giới hạn về không gian vật chất và phân phối dịch vụ bổ sung. Trong đó, phân phối dịch vụ cốt lõi thường bị giới hạn về không gian vật chất và phân phối dịch vụ bổ sung phải được thực hiện cả trước, trong và sau việc phân phối dịch vụ cốt lõi. Hệ thống kênh phân phối cho sự kiện, bao gồm kênh phân phối trực tiếp và kênh phân phối gián tiếp- phân phối qua trung gian. Phần lớn sự kiện, sử dụng kênh trực tiếp. Đối với kênh trung gian, thường là kênh ngắn. Các trung gian đóng vai trò quan trọng chào phân phối sự kiện là các hãng lữ hành, các văn phòng du lịch.

Sự kiện là hàng hóa đặc biệt- trải nghiệm dịch vụ- các đặc điểm tính vô hình, tính đồng thời và không thể tách rời giữa sáng tạo, phân phối và tiêu dùng, tính không thể sở hữu, tính không đồng nhất và tính không thể lưu kho, chi phối chiến lược kênh phân phối sự kiện. Vẫn trên nguyên lý tiếp thị, phân phối sự kiện chính là yếu tố thúc đẩy sự mua sắm của khách hàng. Làm thế nào để khách hàng có thể tìm thấy sản phẩm sự kiện dễ dàng và thực hiện các bước trong quy trình mua hàng thật thuận lợi cũng là một yêu cầu quan trọng nhằm tạo ra trải nghiệm tích cực cho khách hàng, khuyến khích họ ra quyết định mua sản phẩm sự kiện. Vì thế, thực chất của kênh phân phối sự kiện là việc tham gia tác động trực tiếp vào việc đưa khách hàng tới tiêu dùng sự kiện hoặc đưa sự kiện triển khai ở những địa điểm thị trường khác nhau tới người tiêu dùng, để mang lại sự thuận tiện và dễ dàng hóa sự  tham dự sự kiện cho khách hàng.

Phân phối của tổ chức sự kiện
Phân phối của tổ chức sự kiện

Các phương án quyết định về địa điểm và thời gian

Trong chiến lược marketing cho sự kiện, các quyết định về địa điểm tổ chức và thời gian ( giờ khai mạc và bế mạc sự kiện; giờ đóng mở cửa phòng vé) giữ vai trò rất quan trọng trong tổng thể hoạt động kênh phân phối. Nó là yếu tố tác động lớn đến sự  thành công của sự kiện: Theo Joe Goldblant xác định kênh phân phối kèm theo”. J.Alen và cộng sự ( 2006) cho rằng, ” địa điểm đề cập đến tất cả các vị trí sự kiện được tổ chức và tất cả những nơi bán vé cho khách hàng, tức là cách thức bán sự kiện cho khách hàng”.

Các yếu tố cầm xem xét khi quyết định địa điểm và thời gian cho sự kiện:

  1. Địa điểm và thời gian có phù hợp với loại hình sự kiện không?
  2. Khách hàng di chuyển đến đó có dễ dàng không? Giả sử rằng, sự kiện được thiết kế và triển khai rất hoàn hảo về tất cả khía cạnh của marketing hỗn hợp, nhưng địa điểm tổ chức sự kiện không thuận lợi( ví dụ, sự kiện tổ chức trong một vùng nông thôn hẻo lánh), có thể gây khó khăn cho việc xúc tiến và quảng bá sự kiện do hạn chế nguồn lực về phương tiện truyền thông và cũng có thể gây khó khăn cho khách hàng mục tiêu của sự kiện trong việc thực hiện mua vé tham dự do hạn chế về hậu cần. Hoặc một cuộc hội thảo kết thúc quá muộn hay bắt đầu quá sớm cũng có thể gây tâm trạng cho những người tham dự, nên sẽ tác động tiêu cực đến quyết định tham dự của họ.

Phân phối của tổ chức sự kiện
Phân phối của tổ chức sự kiện

Tóm lại, yếu tố địa điểm và thời gian, tác động lớn đến quyết định tham dự sự kiện của khách hàng mục tiêu. Các nhà marketing sự kiện phải cân nhắc về các quyết định địa điểm và thời gian ngay từ khi thiết kế các chương trình marketing cho sự kiện. Địa điểm và thời gian không chỉ gợi lên phong cách của sự kiện, nó còn giữ vị trí rất quan trọng đối với xác định các kiểu người sẽ được thuyết phục để đầu tư vào tổ chức event. Về vấn đề này, các nhà tiếp thị sự kiện phải lựa chọn địa điểm ở giai đoạn đầu thông qua nghiên cứu và thiết kế. Đây ;à thời gian tối ưu để triệu tập một nhóm tập trung hoặc tiến hành một cuộc khảo sát để xác định những người gần như sẽ tham dự sự kiện khi họ được cho một tập hợp các sự lựa chọn khác nhau về địa điểm. Nhà marketing cần đảm bảo chắc chắn là phân tích vấn đề quan trọng này một cách chu đáo để tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong suốt quá trình marketing tổng thể sự kiện.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Giảm 30% – Giá Hấp Dẫn – Uy Tín

Hiện tại Á Châu đang có chiến dịch giảm giá 30% cho khách hàng. Gọi để biết thêm chi tiết:

Thuê Nhân Sự – Thiết Bị: 093 961 9998
Tổ Chức Sự Kiện Trọn Gói: 093 885 9998

093 885 9998 Đăng ký tư vấn