Trang chủ Kỹ Năng Tổ Chức Sự Kiện Những tác động của tổ chức sự kiện

Những tác động của tổ chức sự kiện

Những tác động của sự kiện

 • Sự kiện có từ xa xưa, những đã thực sự ” bùng nổ” trong thời kỳ hiện đại và trở thành một ngành công nghiệp tăng trưởng, thu hút sự  quan tâm của nhiều bên. ” Sự kiện không còn diễn ra một cách đơn lẻ – nó làm ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của đời sống, cả về xã hội, văn hóa,kinh tế, môi trường và chính trị ( J. Alen và cộng sự, 2005). Sự kiện có tác động tích cực và lẫn tiêu cực lớn đối với cộng đồng chủ nhà và các bên liên quan. Do đó nhiệm vụ của nhà quản trị sự kiện là phải xác định và dự báo những tác động này, sau đó, kiểm soát chúng để đạt được những kết quả tốt nhất cho tất cả các bên, nhằm đảm bảo tác động tổng thể của sự kiện là tích cực. Để đạt được điều này, người quản trị sự kiện phải phát triển và tối đa hóa tất cả các tác động tiêu cực có thể dự kiến, và có biện pháp quản trị tốt để giảm thiểu các tác động tích cực tiềm ẩn. Thông thường, tác động tiêu cực có thể được giải quyết thông qua sự nhận thức và sự can thiệp. Vì vậy, điều quan trọng là phải xây dựng được kế hoạch tổ chức sự kiện tốt. Cuối cùng, sự thành công của sự kiện phụ thuộc vào việc thực hiện của nhà quản trị sự kiện, đối với việc cân bằng tác động tích cực và phân công nhiệm vụ cho các bên liên quan.

Những tác động của tổ chức sự kiện
Những tác động của tổ chức sự kiện

Thông thường người ta nhấn mạnh đến tác động tài chính của các sự kiện, một phần do người sử dụng lao động, các chính quyền đáp ứng mục tiêu ngân sách về sự minh bạch chi tiêu; một phần là do tác động này dễ dàng đánh giá nhất. Tuy nhiên, chính sách của chính quyền thường được nhìn nhận đồng thời cả ba mục tiêu xã hội, kinh tế và môi trường/ thước đo liên quan đến các sự kiện. Nhà quản trị tổ chức hội nghị khách hàng không nên đánh mất tầm nhìn tổng thể của một sự kiện mà cần phải nhận dạng, mô tả và quản lý đầy đủ những tác động này. Điều quan trọng phải thấy rằng, những tác động khác nhau đòi hỏi những cách thức đánh giá khác nhau. Chẳng hạn, các lợi ích về văn hóa- xã hội có đóng góp quan trọng trong việc đánh giá những tác động sự kiện, nhưng cần phải mô tả hơn là đánh giá bằng phương pháp thống kê.

Những tác động cơ bản của sự kiện 

Về xã hội và văn hóa

 Tác động tích cực                                                                                                          Tác động tiêu cực

 • Hiện thực hóa truyền thuyết, tạo mạch chảy văn hóa                            – Sự xa lánh cộng đồng
 • Đánh dấu điểm mốc quan trọng trong đời sống văn hóa                      – Lôi kéo cộng đồng vào hành vi a dua và
 • Chia sẻ trảu nghiệm giải trí                                                                           xuyên tạc sự thật
 • Đem lại sức sống mới cho văn hóa truyền thống                                     – Hình ảnh cộng đồng tiêu cực
 • Gia tăng niềm tự hào cộng đồng                                                                – Hành vi xấu
 • Xác nhận giá trị văn hóa tộc người, tăng cường sự kết nối và                – Tính Giá trị bị dèm pha
 • tham gia của cộng đồng                                                                                – Gia tăng khoảng cách giàu nghèo
 • Giới thiệu, khích lệ các ý tưởng mới và khai thác các khả năng           – Giảm sút sự thân thuận…..
 • tiềm tàng
 • Mở rộng giao lưu với các nền văn hóa trong tương lai

Chính trị:

– Cải thiện uy tín chính khách trên phạm                                                        – Để lại tai tiếng do:

vi quốc tế                                                                                                              – Nguy cơ thất bại về sự kiện

– Gắn kết xã hội                                                                                                      – Sử dụng ngân sách sai mục đích

–  Phát triển kỹ năng hành chính                                                                         – Thiếu trách nhiệm

– Sự tuyên truyền

– Mất quyền kiểm soát cộng đồng

– Mất quyền kiểm soát cộng đồng

– Hợp pháp hóa ý tưởng chính trị

Tổ chức sự kiện, những tác động
Tổ chức sự kiện, những tác động

Môi trường 

– Cung cấp mô hình tốt nhất để thực hành                                                         – Ô nhiễm môi trường ( tiếng ồn, rác thải….)

–  Nâng cao tính nhạy cảm về môi trường                                                          – Thiệt hại môi trường

– Cải thiện cơ sở hạ tầng                                                                                         – Phá hỏng các di sản

– Cải thiện giao thông, thông tin liên lạc                                                             – Rối loạn và tắc nghẽn giao thông

– Đổi mới bộ mặt các khu đô thị

Kinh  tế và du lịch

– Quảng cáo cho điểm đến và gia tăng số lượt khách                                       – Sự phản ứng của người dân địa phương đối

– Gia tăng thu nhập từ thuế                                                                                   với khách du lịch

– Cơ hội kinh doanh                                                                                                – Tính xác thực thấp

–  Các hoạt động thương mại                                                                                   – Thiệt hại hình ảnh điểm đến

– Tạo việc làm                                                                                                             – Khai thác quá mức

– Kéo dài thời gian lưu trú                                                                                      – Tăng giá, chi phí cơ hội

– Khả năng sinh lợi cao                                                                                            – Quản lý tài chính yếu kém

– Thiệt hại về tài chính

Về văn hóa và xã hội

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Giảm 30% – Giá Hấp Dẫn – Uy Tín

Hiện tại Á Châu đang có chiến dịch giảm giá 30% cho khách hàng. Gọi để biết thêm chi tiết:

Thuê Nhân Sự – Thiết Bị: 093 961 9998
Tổ Chức Sự Kiện Trọn Gói: 093 885 9998

093 885 9998 Đăng ký tư vấn