Các thủ tục khẩn cấp trong tổ chức sự kiện

Những thủ tục khẩn cấp tại một sự kiện có thể là các nhân viên có đủ trình độ chuyên môn trong việc sơ cứu, cấp cứu, việc sử dụng dịch vụ xe cứu thương, cho đến việc biên soạn một kế hoạch ứng phó thảm họa toàn diện. Vị trí của dịch vụ sơ cứu, cấp cứu nên được chỉ rõ trên bản đồ địa điểm sự kiện và tất cả các nhân viên sự kiện cần phải nhận thức được vị trí này. Những sự kiện lớn yêu cầu một lối vào đủ rộng cho những trường hợp khẩn cấp. Những vấn đề này là rất quan trọng đến nỗi ủy ban nhân dân địa phương có thể đóng cửa một sự kiện ngay lập tức, nếu sự kiện này không thực hiện theo qui định đối với các trường hợp khẩn cấp.

Thủ tục khẩn cấp trong tổ chức sự kiện
Thủ tục khẩn cấp trong tổ chức sự kiện

Những thủ tục khẩn cấp tại điểm là một ví dụ cho hai chức năng của quản trị sự kiện- rủi ro và hậu cần- phối hợp với nhau để hình thành một kế hoạch. Nói chung, chúng đều nằm trong kế hoạch dự án. Hiện nay, quản trị rủi ro và hậu cần là điều bắt buộc đối với nhiều sự kiện. Những xem xét để lập kế hoạch, bao gồm: Kế hoạch được chuẩn bị thuộc thẩm quyền của ai? Mụch đích và mục tiêu của kế hoạch là gì? Kế hoạch khẩn cấp sẽ ảnh hưởng đến khâu thiết kế tại địa điểm đó, đặc biệt là cho các sự kiện công cộng lớn. Chính quyền địa phương yêu cầu những lối đi dành riêng cho trường hợp khẩn cấp, những lối đi này phải đủ rộng để xe cấp cứu ra vào phải giữ trống trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Một sai lầm trong lĩnh vực này có thể dẫn đến sự kiện bị đóng cửa ngay lập tức.

Tổ chức sự kiện các thủ tục khẩn cấp
Tổ chức sự kiện các thủ tục khẩn cấp

Trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra tại bất kỳ thời gian nào của sự kiện và lập kế hoạch về những thủ tục sơ tán. Có sự  khác biệt của các thủ tục này:

  • Trong khi khách đến, trước khi họ vào địa điểm tổ chức sự kiện thì hậu cần phải chú ý đến việc cho ngừng dòng người đi vào.
  • Trong khi một số khán giả đã vào địa điểm tổ chức sự kiện và những người khác đang đến. Đây là một giai đoạn phức tạp với hai hướng của dòng người: những người đnag đến và không nghe nói rằng sự kiện đã bị hủy bỏ và những người đang mong muốn rời khỏi địa điểm sự kiện.
  • Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, khi hầu hết các khách hàng đều ở tại địa điểm sự kiện.

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp do thiên tai nhấn mạnh về thẩm quyền và những thủ tục cần thiết. Các thủ tục này bao gồm di tản một phần địa điểm lễ hội trong trường hợp có thiên tai ( đặc biệt là mưa lớn kéo dài). Cần lưu ý rằng, nên tập trung vào nhiệm vụ cứu hộ những người đang gặp nguy hiểm trước khi tiến hành sơ tán.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Giảm 30% – Giá Hấp Dẫn – Uy Tín

Hiện tại Á Châu đang có chiến dịch giảm giá 30% cho khách hàng. Gọi để biết thêm chi tiết:

Thuê Nhân Sự – Thiết Bị: 093 961 9998
Tổ Chức Sự Kiện Trọn Gói: 093 885 9998

093 885 9998 Đăng ký tư vấn