Các phương án định giá cho tổ chức sự kiện

Các phương án định giá sự kiện 

Có nhiều phương án định giá, sau đây trình bày một số phương án có thể tham khảo để định giá cho sự kiện.

Giá định hướng cạnh tranh: Ví dụ, nếu như một trải nghiệm giải trí tương tự có giá là” x VNĐ”, thì các quyết định về giá sẽ có thể như sau:

  • Làm cho giá sự kiện phù hợp với giá của sự kiện cạnh tranh, theo đó tính giá sự kiện cũng sẽ là” x VNĐ”.
  • Chấp nhận chiến lược dẫn đạo chi phí và tính giá x VNĐ – x%.
  • Chấp nhận chiến lược khác biệt và sử dụng một mức giá với x VNĐ+ x % và sử dụng marketing truyền thông để quảng bá giá trị của sự kiện.

Các phương án đánh giá sự kiện
Các phương án đánh giá sự kiện

Định giá cộng thêm vào chi phí- cộng thêm một tỷ xuất lợi nhuận. Định giá theo mục tiêu sự kiện – chiến lược giá sự kiện được lựa chọn phụ thuộc vào mục tiêu sự kiện, theo đó, có thể là định hướng theo doanh thu, định hướng theo tổ chức hay định hướng theo thị trường:

Các phương án định giá tổ chức sự kiện
Các phương án định giá tổ chức sự kiện

  1. Giá định hướng doanh thu – được thiết kế để tối đa hoa doanh thu bằng cách tính giá cao nhất mà thị trường mục tiêu sẽ trả.
  2. Giá định hướng tổ chức – Định giá trên cơ sở cân bằng cung và cầu. Ví dụ, định giá rẻ hơn đối với những trường hợp cầu thấp và giá cao hơn đối với những trường hợp cầu cao hơn. Thông thường, chiến lược giá định hướng tổ chức áp dụng cho các chương trình biểu diễn vùng nông thôn.
  3. Giá định hướng thị trường – sử dụng giá khác nhau, có thể kết nối với những gói sự kiện thay thế. Ví dụ, sự kết nối rõ ràng giữa gói tổ chức sự kiện và giá tồn tại của sự kiện A – một lễ hội âm nhạc 3 ngày. Theo đó, tính một giá đối với những người tham gia tất cả 3 ngày ( những người cuồng tín); giá một ngày để thu hút những người tham gia lần đầu hoặc” người đua đòi”; giá khác cho gói những người mua đầu tiên và thưởng thức tiệc tối.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Giảm 30% – Giá Hấp Dẫn – Uy Tín

Hiện tại Á Châu đang có chiến dịch giảm giá 30% cho khách hàng. Gọi để biết thêm chi tiết:

Thuê Nhân Sự – Thiết Bị: 093 961 9998
Tổ Chức Sự Kiện Trọn Gói: 093 885 9998

093 885 9998 Đăng ký tư vấn