Kỹ Năng Tổ Chức Sự Kiện

13 Tháng Mười Một, 2015

Kỹ thuật xây dựng đội ngũ nhân viên và TNV hiệu quả

Đặc điểm chung của sự kiện là thường huy động rất nhanh số lượng lớn những người làm việc. Họ đến cùng một lúc và sự huy động lao động này chỉ tồn […]
13 Tháng Mười Một, 2015

Tạo động lực thúc đẩy nhân viên/ TNV trong quản trị dự án sự kiện

Lý thuyết về sự hài lòng Nhóm các lý thuyết về sự hài lòng tập trung vào tìm hiểu những gì thúc đẩy con người hành động theo một cách nào đó. Mullins […]
13 Tháng Mười Một, 2015

Chấm dứt hợp đồng, giới thiệu công việc mới và tái tuyển dụng

Cho dù nhân viên được thuê theo hợp đồng hay thuê tạm thời, thì đôi khi những nhà quản trị sự kiện buộc phải đối mặt với đòi hỏi phải chấm dứt công […]
13 Tháng Mười Một, 2015

Tuyển dụng lao động, bố trí trong dự quản trị dự án sự kiện

Bố trí lao động: Sau khi trúng tuyển ( nhân viên/ TNV), nhà quản trị sự kiện thực hiện chương trình giới thiệu công việc có cấu trúc để bắt đầu kết nối […]
13 Tháng Mười Một, 2015

Tuyển mộ, tuyển chọn trong quản trị dự án sự kiện

Tuyển mộ: Bản chất tuyển mộ nhân viên/ TNV là thu hút những ứng viên có tiềm năng vào những vị trí công việc thích hợp. Sự tuyển mộ thành công dựa trên […]
12 Tháng Mười Một, 2015

Nhân lực, phân tích công việc trong dự án tổ chức sự kiện

Phân tích công việc Phân tích công việc có vai trò quan trọng trong lập kế hoạch nhân sự, được thực hiện trong các trường hợp sau: Tổ chức sự kiện được thành […]
12 Tháng Mười Một, 2015

Lập kế hoạch nhân lực cho sự kiện

Nhân lực Con người là tài sản quý nhất của tổ chức. Thành công của dự án sự kiện phụ thuộc vào năng lực và nhiệt huyết cống hiến của đội ngũ lao […]
12 Tháng Mười Một, 2015

Nguồn thu, báo cáo trong dự án tổ chức sự kiện

Đây là mảng khó kiểm soát nhất. Nguồn thu thường xác định cụ thể trên từng loại sự kiện, mục tiêu sự kiện và kế hoạch sự kiện. Nguồn thu của sự kiện […]
12 Tháng Mười Một, 2015

Tổ chức sự kiện, chi phí trong dự án

Chi phí Kiểm soát chi phí là nhiệm vụ đầy khó khăn của nhà tổ chức sự kiện. Bởi rằng, thu nhập có thể được đưa đến thông qua một vài cửa, nhưng […]