Kỹ Năng Tổ Chức Sự Kiện

15 Tháng Mười Một, 2015

Triển khai thực hiện dự án sự kiện

Để triển khai được thực hiện dự án sự kiện đầu tiên, phải chuẩn bị những gì vững chắc nhất dành cho sự kiện như hậu cần sự kiện, dàn dựng sự kiện, […]
14 Tháng Mười Một, 2015

Quy định, đăng ký và giấy phép trong tổ chức sự kiện

Các quy định về đăng ký, giấy phép, hợp đồng, trước hết, là phương tiện để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho công ty và cho nhà tổ chức sự kiện. Tiếp […]
14 Tháng Mười Một, 2015

Các loại hợp đồng bảo hiểm trong tổ chức sự kiện

Bảo hiểm Tổ chức sự kiện luôn tiềm ẩn những rủi ro không thể kiểm soát được và dường như đã trở thành một sức mạnh đe dọa tới thành công sự kiện. […]
14 Tháng Mười Một, 2015

Thương hiệu và logo trong tổ chức sự kiện

Một loạt vấn đề quyền sở hữu đối với việc quản trị sự kiện là quyền sở hữu nhãn hiệu và logo. Bất kỳ công ty nào cũng cần phải bảo vệ thương […]
14 Tháng Mười Một, 2015

Tiến trình thiết lập hợp đồng trong tổ chức sự kiện

Quá trình thiết lập hợp đồng, bao gồm 5 bước Ý định—-> Đàm phán—-> chấp nhận ban đầu——> Thỏa thuận các điều khoản——> Ký kết hợp đồng Giai đoạn ý định hợp đồng: […]
14 Tháng Mười Một, 2015

Những vấn đề pháp lý trong tổ chức sự kiện

Sự hiểu biết trách nhiệm theo luật là một phần thiết yếu để quản lý sự kiện hiệu quả. Để tổ chức một sự kiện, nhà tổ chức sự kiện cần quan tâm […]
14 Tháng Mười Một, 2015

Phương án ứng phó, chiến lược ứng phó và giải pháp giảm rủi ro

Sau khi đánh giá các rủi ro, các nhà quản trị sự kiện cần tạo ra cơ chế kiểm soát mọi vấn đề có thể nảy sinh. Có thể sử dụng nhiều công […]
14 Tháng Mười Một, 2015

Phương án chiến lược ứng phó rủi ro trong tổ chức sự kiện

Tiến trình xây dựng phương án chiến lược ứng phó rủi ro cho sự kiện, bao gồm tìm hiểu bối cảnh, nhận dạng rủi ro, đánh giá rủi ro, xây dựng các phương […]
13 Tháng Mười Một, 2015

Quản trị rủi ro và những vấn đề pháp lý trong tổ chức sự kiện

Rủi ro trong tổ chức sự kiện được hiểu là những sự cố diễn ra trong tương lai có ảnh hưởng tiêu cực đến sự kiện, hoặc những khả năng làm cho sự […]