Kỹ Năng Tổ Chức Sự Kiện

16 Tháng Mười Một, 2015

Thiết lập các điều khoản thanh toán trong tổ chức sự kiện

Thiết lập các điều khoản thanh toán: Các điều khoản thanh toán tốt sẽ tạo điều kiện cho nhà tổ chức sự kiện tập hợp các khoản thu để đảm bảo cho các […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Dự báo nhu cầu nhân lực cho tổ chức sự kiện

Dự báo nhu cầu nhân lực cho sự kiện: Giám đốc sự kiện cần xác định cần bao nhiêu nhân viên hoặc TNV phân bổ cho sự kiện, yêu cầu về kĩ năng, […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Mô tả, tiêu chuẩn công việc trong tổ chức sự kiện

Nhiệm vụ và trách nhiệm- thông tin này liệt kê những nhiệm vụ và trách nhiệm chủ yếu có liên quan đến công việc. Nó không quá cụ thể, chỉ nên tập trung […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Sơ tuyển qua hồ sơ xin việc trong tổ chức sự kiện

Sơ tuyển qua hồ sơ xin việc: Việc triển khai lựa chọn ứng viên, sẽ có những thay đổi nhất định dựa vào nhu cầu của mỗi vị trí công việc, số lượng […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Quan hệ công chúng trong tổ chức sự kiện

Quan hệ công chúng: Đây là nỗ lực của nhà marketing sự kiện để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với công chúng. Trong số những hoạt động của quan hệ công […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Cung ứng sản phẩm tiện nghi, cho tổ chức sự kiện

Cung ứng cho sản phẩm Bất kỳ sự kiện nào cũng có thể xem như là một cuộc trưng bày của một sản phẩm. Hầu hết các sự kiện đều đa dạng về […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Vận chuyển khán giả và đưa đón khách trong tổ chức sự kiện

Vai trò của vận chuyển khách hàng trong kế hoạch hậu cần: Với mọi loại sự kiện, vấn đề đầu tiên khán giả quan tâm là đi đến điểm tổ chức sự kiện […]
15 Tháng Mười Một, 2015

Công tác hậu cần cho tổ chức sự kiện

Vé và bán vé: Hầu hết sự kiện của công ty và nhiều sự kiện công cộng miễn phí vé vào cửa. Nhưng các sự kiện thể thao, sự kiện ca nhạc và […]
15 Tháng Mười Một, 2015

Các phương án quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng

Chu trình sáng tạo những thông điệp có thể tốn kém, đặc biệt nếu quảng cáo được thực hiện bởi một công ty quảng cáo, nên cần lưu ý: Cung cấp những yếu […]