Kỹ Năng Tổ Chức Sự Kiện

16 Tháng Mười Một, 2015

Các phương án định giá cho tổ chức sự kiện

Các phương án định giá sự kiện  Có nhiều phương án định giá, sau đây trình bày một số phương án có thể tham khảo để định giá cho sự kiện. Giá định […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Những phân phối trong tổ chức sự kiện

Quyết định về chọn địa điểm sân khấu ” Môi trường sự kiện” và bầu không khí sự kiện giữ vai trò quan rất quan trọng. Nên quyết định về lựa chọn các […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Truyền thông marketing cho sự kiện

Cho thấy, IMC có thể bao gồm một tập hợp những chức năng truyền thông marketing. Quan hệ công chúng có thể bao gồm việc sử dụng người phát ngôn nổi tiếng trong […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Các phương pháp quảng cáo cho tổ chức sự kiện

Các ấn phẩm in/ thiết kế của sự kiện: Có thể bao gồm giấy mời khách VIP, mời nhà báo, mời khai mạc, Website, vé mời, túi giấy, danh mục, tài liệu gửi […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Những phương pháp quảng bá cho tổ chức sự kiện Phần 2

Sau đây là những điều cần quan tâm khi thực hiện tiếp thị cá nhân: Lập danh sách gửi thư Các sự kiện diễn ra định kỳ cần phải lập một danh sách […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Triển khai thực hiện cho tổ chức sự kiện

Triển khai thực hiện sự kiện Đây là giai đoạn mà dự án sự kiện đã chính thức đi vào hoạt động, nhà quản trị sự kiện cần phải đảm bảo sao cho […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Xây dựng cấu trúc phân chia công việc cho tổ chức sự kiện

Xây dựng cấu trúc phân chia công việc Sau khi phạm vi công việc đã được xác định cần phải phân loại, chuyển giao tài liệu và được truyền đạt tới các bên […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Những cân nhắc về lựa chọn mốc thời gian cho tổ chức sự kiện

Những cân nhắc về lựa chọn mốc thời gian cho sự kiện Nội dung quan trọng trong xác định lịch trình sự kiện là lựa chọn những mốc thời gian thích hợp, bởi […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Xác định các kết quả chuyển giao trong tổ chức sự kiện

Xác định các kết quả chuyển giao Đối với quản trị một sự kiện lớn, các nhân viên, các TNV, nhà thầu phụ sẽ làm việc theo các nhóm cho các tiểu dự […]