Kỹ Năng Tổ Chức Sự Kiện

16 Tháng Mười Một, 2015

Cơ cấu chức năng của sự kiện

Cơ cấu chức năng Cơ cấu chức năng là mô hình tổ chức, được phân thành từng bộ phận ( những nhóm gắn liền với những nhiệm vụ) theo hình thức khuyến khích […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Kế hoạch chiến lược trong tổ chức sự kiện

Soạn thảo kế hoạch chiến lược sự kiện: Là những gợi ý hữu ích Kết cấu của văn bản này bao gồm trang bìa, nội dung và phục lục, cụ thể là: Trang […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Đặc điểm của tổ chức sự kiện

 Đặc điểm sự kiện Khác với các sản phẩm vật chất, sự kiện là những trải nghiệm dịch vụ có những đặc điểm chính sau đây: Tính đồng thời giữa chuyển tải và […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Tìm kiếm thông tin trong tổ chức sự kiện

Tìm kiếm thông tin  Khi khách hàng đã nhận biết nhu cầu của mình, vì nhiều lý do nhu cầu đó có thể thôi thúc họ tiếp tục phát triển các bước tiếp […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Sự đánh giá sau khi tổ chức sự kiện kết thúc

Sự đánh giá sau khi sự kiện kết thúc Khi có mặt ở sự kiện, chúng ta bắt đầu so sánh những kỳ vọng với những gì được trải nghiệm. Kỳ vọng của […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Sự hài lòng về sự kiện chất lượng dịch vụ trong tổ chức sự kiện

 Sự  hài lòng về sự kiện, chất lượng dịch vụ và ý định mua trong tương lai Nội dung trình bày ở mục trên cho thấy, trong quá trình trải nghiệm sự kiện, […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Phân tích môi trường vĩ mô của sự kiện

Phân tích môi trường vĩ mô của sự kiện  Môi trường vĩ mô là mô trường bao trùm lên hoạt động của tất cả các sự kiện, có ảnh hưởng trực tiếp hay […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Định vị sự kiện, trong tổ chức sự kiện

Định vị sự kiện Định vị sự kiện còn được gọi là ” xác định vị trí” một sự kiện trong tâm trí của khách hàng. Định vị trình bày cách mà trong […]
16 Tháng Mười Một, 2015

Phát triển sản phẩm cho tổ chức sự kiện

Phát triển sản phẩm sự kiện Sản phẩm sự kiện là sự thiết lập những trải nghiệm giải trí vô hình kết hợp với những yếu tố hữu hình để thỏa mãn nhu […]