Kỹ Năng Tổ Chức Sự Kiện

21 Tháng Mười Một, 2015

Vấn đề ăn uống trong tổ chức sự kiện

Về lịch sử, sự kiện có liên quan đến đồ ăn thức uống. Sau đây, đề cập những vấn đề để đảm bảo rằng, các yếu tố dịch vụ ăn uống của sự […]
21 Tháng Mười Một, 2015

Vai trò của lễ tân trong sự kiện

Một phần quan trọng của việc cung ứng trọn gói cho nhà tài trợ là sự đón tiếp. Nhà tài trợ mong đợi sự kiện mang lại điều gì cho mình và khách […]
20 Tháng Mười Một, 2015

Người tham gia, tổ chức sự kiện

Người tham gia là những” nhà tài năng” ( cách gọi người trình diễn ) có thể là những diễn viên/ nhóm nhạc/ người dẫn chương trình/ diễn giả. Diễn viên hay một […]
20 Tháng Mười Một, 2015

Khách mời, khán giả trong tổ chức sự kiện

Ngoài những vấn đề liên quan đến hậu cần khách mời và khán giả ( khách hàng) đã được mô tả ở những kiến thức trên, khi dàn dựng sự kiện nhà tổ […]
20 Tháng Mười Một, 2015

Địa điểm tổ chức sự kiện

Vấn đề địa điểm đã trình bày rải rác trong các chương, mục này sẽ đề cập chi tiết hơn. Việc lựa chọn địa điểm là một quyết định quan trọng để từ […]
20 Tháng Mười Một, 2015

Lịch trình sản xuất sự kiện

Lịch trình sản xuất ( production chedule) là một bản phân công chi tiết thời gian bắt đầu và kết thúc các hoạt động sân khấu, cụ thể từ lúc lắp đặt thiết […]
20 Tháng Mười Một, 2015

Kịch bản Mc, trong tổ chức sự kiện.

Kịch bản Mc là” mệnh lệnh cuối cùng của tất cả các hoạt động và tất cả các yếu tố ( con người, thiết bị, đạo cụ, ánh sáng….) liên kết với nhau […]
20 Tháng Mười Một, 2015

Kịch bản,sản xuất sân khấu sự kiện

  Kịch bản nội dung chương trình: Để sự kiện thành công cần phải có kịch bản tốt. Thế nào là kịch bản tốt? Kịch bản tốt. Thế nào là kịch bản tốt? […]
19 Tháng Mười Một, 2015

Chủ đề, thiết kế sự kiện trong tổ chức sự kiện

Quan niệm, vai trò của chủ đề và thiết kế sự kiện Có thể hiểu chủ đề của một sự kiện là đối tượng và vấn đề chính mà một sự kiện biểu […]