Kỹ Năng Tổ Chức Sự Kiện

27 Tháng Mười, 2015

Tiến trình ra quyết định mua của khách hàng sự kiện

Khách hàng của sự kiện Căn cứ trên mục đích mua, có thể phân khách hành của sự kiện thành hai loại: loại 1 khách hàng mua trải nghiệm sự kiện và 2 […]
27 Tháng Mười, 2015

Tổng quan về marketing cho sự kiện, tổ chức sự kiện

Tổng quan về marketing sự kiện Quan niện về marketing sự kiện Có quá nhiều cách hiểu về marketing, nên sẽ khó có câu trả lời thỏa đáng và bao quát tất cả […]
26 Tháng Mười, 2015

Triển khai kế hoạch chiến lược, đánh giá, phản hồi tổ chức sự kiện

Triển khai kế hoạch chiến lược trong các mảng hoạt động Triển khai kế hoạch chiến lược trong các kế hoạch hoạt động cụ thể một công cụ quản trị trực tiếp, chi […]
24 Tháng Mười, 2015

Những bước lập kế hoạch cho tổ chức sự kiện

Phân tích tình hình Bước tiếp theo, sau khi công bố tầm nhìn, mục tiêu sự kiện là phân tích tình hình sự kiện. Một quy trình đặc biệt hữu ích để đạt […]
23 Tháng Mười, 2015

Lập kế hoạch chiến lược cho tổ chức sự kiện

Sau khi công bố quyết định tổ chức sự kiện, nhà quản trị sự kiện tiếp tục phát triển kế hoạch chiến lược để hướng dẫn những giai đoạn tiếp theo của quá […]
22 Tháng Mười, 2015

Tiến trình lập kế hoạch chiến lược cho tổ chức sự kiện

 Sơ đồ tiến trình lập kế hoạch chiến lược cho sự kiện Về lý thuyết, tiến trình lập kế hoạch cho sự kiện, trải qua 5 bước như mô tả bao gồm: Bước […]
21 Tháng Mười, 2015

Thiết kế ý tưởng về sự kiện, tổ chức sự kiện

Sáng tạo ý tưởng sự kiện Ý tưởng là” linh hồn sự kiện”. Sáng tạo ý tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các bước tổ chức sự kiện, nó như” […]
21 Tháng Mười, 2015

Tổ chức sự kiện, các bên liên quan

 Cộng đồng chủ nhà     Quan niệm cộng đồng chủ nhà:  Mỗi sự kiện có cộng đồng chủ nhà cụ thể. Đó có thể là cộng đồng địa lý nơi sự kiện […]
20 Tháng Mười, 2015

Tổ chức sự kiện, lập kế hoạch chiến lược cho sự kiện

 Khái niệm, phân loại và vai trò kế hoạch trong tổ chức sự kiện     Khái niệm và phân loại kế hoạch trong tổ chức sự kiện           Khái […]