Kỹ Năng Tổ Chức Sự Kiện

23 Tháng Mười Một, 2015

Kết thúc, đánh giá sự kiện

Kết thúc sự kiện Sau khi sự kiện kết thúc, nhà tổ chức sự kiện cần lập danh mục các công việc phải hoàn thành cho giai đoạn này và kiểm soát nó […]
23 Tháng Mười Một, 2015

Điều hành diễn biến sự kiện

Các công việc có liên quan đến điều hành sự kiện bao gồm điều hành sân khấu, điều hành việc quản lý khách mời và khán giả, điều hành các hoạt động phụ […]
23 Tháng Mười Một, 2015

Khai mạc sự kiện

Kiểm tra sự sẵn sàng của công tác chuẩn bị trước giờ khai mạc Ngạn ngữ nước ngoài có câu: Chuẩn bị tốt là thành công một nửa. Vì thế, trước giờ khai […]
23 Tháng Mười Một, 2015

Ghi lại sự kiện, những trường hợp bất ngờ.

Ghi lại sự kiện Sự kiện vốn chỉ tồn tại tại trong thời gian rất ngắn, nên ghi lại sự kiện có một ý nghĩa đặc biệt đối với tất cả các công […]
23 Tháng Mười Một, 2015

Phương tiện nghe nhìn, hiệu ứng đặc biệt

Phương tiện nghe nhìn: Các thiết bị nghe nhìn chia làm hai loại là thiết bị nghe và nhìn. Hiện nay có vô số thiết bị nghe nhìn. Nhiều nhà tổ chức sự […]
23 Tháng Mười Một, 2015

Những cơ hội âm thanh trong tổ chức sự kiện

Có ba chu kỳ âm thanh được sử dụng cho hầu hết các sự kiện: Âm thanh được sử dụng ưu tiên cho các sự kiện để chuẩn bị một số sản phẩm, […]
21 Tháng Mười Một, 2015

Âm thanh, phương tiện nghe nhìn, hiệu ứng đặc biệt

Âm thanh Vai trò âm thanh trong tổ chức sự kiện: Âm thanh đóng vai trò quan trọng trong việc trợ chuyển tải thông điệp của sự kiện đến với khán/ thín giả […]
21 Tháng Mười Một, 2015

Nguồn điện, hệ thống ánh sáng trong sự kiện

Nguồn điện Việc dàn dựng bất kỳ một sự kiện nào cũng bao gồm nhiều người và để phụ vụ đám đông này thì nguồn điện là tuyệt đối cần thiết. Những nhân […]
21 Tháng Mười Một, 2015

Sân khấu, đạo cụ, trang trí trong tổ chức sự kiện

Mức độ phục vụ: Sân khấu là yếu tố trung tâm của không gian sự kiện. Trong lĩnh vực sự kiện, từ” sân khấu” có thể chỉ một khu vực dàn dựng nói […]